Politika e privatësisë

Kjo politikë e privatësisë synon t'ju informojë në mënyrë të qartë dhe transparente në lidhje me mbledhjen, përdorimin, ruajtjen dhe përpunimin e të dhënave personale të vizitorëve dhe aplikantëve në platformën tonë të internetit.

Të dhënat personale janë çdo informacion që ka të bëjë me ju si person fizik, për shembull: emri dhe mbiemri, numri unik i identifikimit, numri i telefonit, të dhënat e vendndodhjes, identifikuesi nëpërmjet internetit, dmth. identifikuar drejtpërdrejt ose tërthorazi.

Fondacioni Shkencor SPIROSKI, Shkup me seli në Rr. Rajko Zhinzifov nr. 48, pronar i domenit, https://www.sfsmdr.mk/ është i vetmi kontrollues tek i cili mund t'i dorëzohen të dhënat tuaja personale, gjithçka për të realizuar marrëdhënien me ju dhe për t'iu përgjigjur kërkesave tuaja.

 

Sigurimi i çdo informacioni ose përmbajtjeje nga ju si subjekt i të dhënave personale është vullnetar dhe i nënshtrohet kushteve të përdorimit të cilat janë pjesë përbërëse e kësaj Politike të Privatësisë.

 

Politika rregullon të drejtën e privatësisë dhe sigurisë së të dhënave personale që i nënshtrohen përpunimit. Ju lutemi lexoni Politikën dhe kontrolloni herë pas here pasi ne rezervojmë të drejtën të ndryshojmë sipas aktiviteteve dhe ndryshimeve tona.

 

Nëse keni pyetje në lidhje me pikat e mbuluara nga kjo Politikë, mund të kontaktoni Zyrtarin tonë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Mirko Spiroski, në emailin e mëposhtëm: mspiroski@yahoo.com dhe/ose në +389 70 255155.

 

Duke u regjistruar dhe hyrë në faqen tonë të internetit, ju deklaroni se jeni njohur dhe dakord me përmbajtjen e Politikës sonë të Privatësisë.

 

Një dhurues i mundshëm i cili është regjistruar për dhurimin e palcës kockore mund të paraqesë në çdo kohë një kërkesë që të dhënat e tij të fshihen nga databaza jonë. Ju mund ta bëni këtë duke kontaktuar info@sfsmdr.mk, në numrin e celularit +389 71 212233, ose në numrin e telefonit falas 08000 8888.

Ne mund të mbledhim të dhëna në lidhje me kategoritë e mëposhtme të personave:

 

Vizitorët në faqen tonë të internetit https://www.sfsmdr.mk/, donatorë potencialë dhe persona që kanë dhuruar tashmë qeliza staminale.

Të dhënat e identifikimit: EMBG, emri, mbiemri, numri i telefonit, adresa e e-mail, data e lindjes, gjinia, adresa për dorëzimin e kompletit të tamponëve dhe dokumentacioni shtesë.

 

Të dhënat personale për gjendjen e trupit: gjatësia, pesha (duke siguruar gjatësinë dhe peshën tuaj është vërtet e rëndësishme për t'u siguruar që është në rregull që ju të bashkoheni në regjistër dhe të na ndihmoni të gjejmë donatorë të mundshëm), statusi shëndetësor dhe historia.

 

Të dhënat e vizitave të faqes në internet: informacione për faqet e internetit të faqes së internetit të vizituara nga Përdoruesi, faqet e internetit që e ridrejtojnë Përdoruesin në faqen e internetit, faqet e internetit që Përdoruesi vizitoi përmes lidhjeve të paraqitura në faqen e internetit, datën dhe orën e atyre vizitave, adresën IP të përdoruesi/ Adresa IP e kompjuterit/tabletit/telefonit të pajisjes nga e cila është bërë vizita, lloji i shfletuesit të internetit të përdorur nga Përdoruesi, fjalë kyçe të përdorura nga Përdoruesi kur kërkon direktorinë.

 

Këto të dhëna gjithashtu do të mblidhen dhe përpunohen nga furnitorët tanë të besuar si palët e treta HistoGenetics, Steiner, World Marrow Donor Association, në përputhje me termat dhe kushtet e politikave të tyre të privatësisë dhe kushteve të përdorimit.

 

Ne i përpunojmë të dhënat tuaja personale në përputhje me rregulloret ligjore pozitive në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

Të dhënat personale mblidhen direkt nga ju kur regjistroheni si donator potencial.

Pasi të marrim informacionin tuaj, ka mënyra të ndryshme që mund t'i përdorim për t'ju siguruar që t'ju ofrojmë përvojën më të mirë të mundshme. Kjo perfshin:

 

Ofrimi i shërbimeve dhe përpunimi i brendshëm i informacionit

 • Futja dhe menaxhimi i të dhënave tuaja nëse vendosni t'i bashkoheni regjistrit Dartil të Fondacionit Shkencor SPIROSKI dhe partnerëve të tij ose si donator i mundshëm për kërkimin dhe zhvillimin e produkteve në terapitë e qelizave dhe gjeneve
 • Nëse përzgjidheni si donator i mundshëm, ne ju kontaktojmë ose ju gjurmojmë nëpërmjet mjekut tuaj të përgjithshëm, mjekëve të tjerë ose kompanive që ofrojnë shërbime të gjurmimit të të dhënave. Vetëm një sasi minimale e detajeve të kontaktit ndahet me kompanitë tona të shërbimit të gjurmimit
 • Ofrimi i produktit ose shërbimit që dëshironi të përdorni ose ndonjë informacion rreth tij (në këtë rast të veçantë shërbimi është nga ju nëse bëheni dhurues i mundshëm dhe dëshironi të dhuroni qeliza staminale)
 • Verifikimi, përditësimi dhe përmirësimi i të dhënave tona për t'u siguruar që kemi informacionin e saktë ose nëse kemi nevojë për informacion shtesë për ju që jeni një dhurues i mundshëm i qelizave staminale ose një dhurues i mundshëm për kërkimin dhe zhvillimin e produkteve dhe gjeneve të terapisë qelizore (me pëlqimin tuaj paraprak)
 • Përpunimi i transaksioneve të shitjeve, donacioneve ose pagesave të tjera dhe verifikimi i transaksioneve financiare
 • Zgjidhja dhe rregullimi i problemeve me faqen e internetit, duke përfshirë kur duam të përmirësojmë përvojën tuaj të përdoruesit

 

Menaxhimi dhe përmirësimi i marrëdhënieve tona me mbështetësit

 • Ju na informoni për çdo produkt ose shërbim të ri, lajme për Fondacionin Shkencor SPIROSKI dhe mënyra të tjera me të cilat mund të na ndihmoni në punën tonë të shpëtimit. Ne do t'i përdorim të dhënat tuaja për të personalizuar dhe përmirësuar komunikimin tonë me ju.
 • Ne do t'ju kontaktojmë për të gjitha ngjarjet për mbledhjen e fondeve të Fondacionit Shkencor SPIROSKI për të cilat jeni regjistruar, në mënyrë që t'ju ofrojmë informacion dhe mbështetje
 • që komunikimet tona të jenë në kohë dhe të rëndësishme në mënyrë që të merrni vetëm informacionin që dëshironi. Ne do të analizojmë të dhënat nga databaza jonë në mënyrë që të kuptojmë më mirë mbështetësit tanë.

 

Ky aktivitet na ndihmon të kuptojmë sfondin e njerëzve që na mbështesin dhe na ndihmon të bëjmë kërkesat e duhura për mbështetësit që mund të kenë fonde dhe duan të japin më shumë. Mund të tërhiqeni nga përdorimi i të dhënave tuaja duke kontaktuar numrin e celularit +389 71 212233, numri i telefonit falas 08000 8888 ose dërgimi i një e-mail në info@sfsmdr.mk; • Ne ju kërkojmë të mbështesni punën tonë të shpëtimit përmes një kërkese për mbledhjen e fondeve, me kusht që të kemi një bazë ligjore për ta bërë këtë
 • Ju ftojmë të merrni pjesë në sondazhe, fushata ose kërkime vullnetare (qoftë brenda ose nga një kompani tjetër) për të mësuar më shumë rreth demografisë, interesave dhe sjelljeve të mbështetësve tanë
 • Aty ku keni rënë dakord të merrni email ose SMS komunikime marketingu nga ne, ne mund t'u ofrojmë adresën tuaj të emailit ose numrin e telefonit celular në format të koduar kompanive të mediave sociale si Facebook, Instagram, LinkedIn ose YouTube, ose rrjeteve të reklamave dixhitale që ofrojnë shërbime tek ne duke ju shfaqur reklamat tona në ato platforma të mediave sociale dhe faqet e tjera të internetit, dhe duke identifikuar audienca me interesa të ngjashme me tuajat. Mund të tërhiqeni nga përdorimi i të dhënave tuaja për t'ju shfaqur reklama duke kontaktuar numrin e celularit +389 71 212233, numri i telefonit falas 08000 8888 ose duke dërguar një email tek info@sfsmdr.mk
 • Megjithatë, kjo nuk do të parandalojë që reklamat tona t'ju shfaqen në baza të rastësishme ose të bazuara në të dhënat e cookie-ve dhe mund të nënkuptojë që ju të ndaloni marrjen e komunikimeve të marketingut nga ne në përgjithësi.

 

Duke iu përgjigjur çdo pyetjeje apo problemi

 • Duke iu përgjigjur çdo pyetjeje apo ankese që bëni.
 • Përmirësimi ose rishikimi i shërbimit që ju ofrojmë dhe përmbushja e nevojave tuaja për trajnim
 • Kryerja e analizave statistikore dhe kërkimit duke përdorur, aty ku është e mundur, të dhëna anonime.

 

Përmbushja e detyrimeve tona ligjore

 • Përdorimi i informacionit për qëllime auditimi
 • Nëse jemi të detyruar ligjor të përdorim ose të zbulojmë informacione rreth jush, për shembull, kur jemi të urdhëruar nga një gjykatë ose organ rregullator ose ligjërisht na kërkohet të mbajmë detaje të transaksionit të një donatori të Ndihmës Dhuratë ose qëllimeve kontabël/tatimore.

 

Të tjera

 • Kur ne ju konsiderojmë si një kontribues ose vullnetar të mundshëm që nga momenti kur plotësoni një aplikim
 • Transferimi i informacionit te çdo subjekt që mund të fitojë të drejta me ne (për shembull, si rezultat i një bashkimi me një fondacion tjetër)
 • Për çdo qëllim tjetër për të cilin ju keni dhënë më parë pëlqimin

Sa herë që përpunojmë të dhënat tuaja personale, ne kemi një bazë ligjore për atë përpunim. Baza ligjore për përpunimin e të dhënave tuaja personale mund të jetë:

Pëlqimi juaj – Kjo vlen kur jepni të dhënat tuaja personale dhe pranoni që ne t'i përpunojmë ato në mënyrë që t'ju ofrojmë një shërbim specifik, për shembull:

Ju mund të merrni komunikim marketingu nga ana jonë. Ne mund të përdorim identifikimin tuaj, kontaktin, preferencat dhe të dhënat e profilit të përdoruesit për të gjetur se cilat produkte, shërbime dhe promovime marketingu do të ishin me interes për ju, vetëm me pëlqimin tuaj. Ju keni të drejtë në çdo kohë të tërhiqni pëlqimin tuaj nëpërmjet një opsioni të tërheqjes sa herë që merrni oferta marketingu përmes emailit. Përveç kësaj, për të tërhequr pëlqimin tuaj për ofertat e marketingut, mund të kontaktoni Zyrtarin tonë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, Mirko Spiroski në emailin e mëposhtëm: mspiroski@yahoo.com dhe/ose numrin e telefonit +389 70 255155.

Ne mund të ruajmë disa cookie në pajisjen tuaj. Cookies janë skedarë të vegjël teksti që vendosen në pajisjen tuaj nga faqet e internetit që vizitoni. Ne mund të vendosim kuki analitike (këto njihen gjithashtu si kuki të performancës dhe matin/regjistrojnë ndërveprimin tuaj me faqen tonë në mënyrë që të mund të bëjmë përmirësime) në pajisjen tuaj. Ju lutemi, shikoni Politikën tonë të Cookies në faqen tonë të internetit për më shumë informacion në lidhje me llojet e ndryshme të cookie-ve që përdorim dhe qëllimin e tyre.

Përmbushja e kontratës – Kjo vlen kur ju na jepni të dhënat tuaja personale për t'u bërë një donator i mundshëm ose kur dëshironi të bëni një donacion.

Interesat tona legjitime – Kjo vlen kur ju na jepni të dhënat tuaja personale dhe ne i përdorim ato për:

Ne mund të përdorim të dhënat tuaja personale për t'u siguruar që faqet e internetit/aplikacionet tona funksionojnë siç duhet dhe janë të sigurta dhe të sigurta.

Për t'iu përgjigjur pyetjeve dhe kërkesave tuaja.

Plotësimi i çdo kërkese ligjore ose për qëllime statistikore.

Për të përmbushur një detyrim ligjor specifik – Kjo vlen kur ju na jepni të dhënat tuaja personale që ne duhet t'i mbajmë për arsyet tona ligjore (për shembull, kur blini një produkt të caktuar, ne duhet të ruajmë informacionin e transaksionit tuaj për të respektuar tatimin tonë dhe detyrimet e raportimit financiar).

Së pari duam të theksojmë dhe të jemi të qartë se nuk i shesim të dhënat tuaja personale. Të dhënat që do të mblidhen përdoren ekskluzivisht nga Fondacioni Shkencor SPIROSKI dhe nëse është e nevojshme përpunohen nga furnitorët tanë të besuar si palë të treta HistoGenetikaSteinerWorld Marrow Donor Association, në përputhje me kushtet dhe rregullat e politikave të tyre të privatësisë dhe kushteve të përdorimit dhe nëse është e nevojshme për të përmbushur qëllimet e sipërpërmendura, dhe në bazë të një marrëveshjeje të lidhur në të cilën detyrimet dhe përgjegjësitë tona ligjore në lidhje me mbrojtjen e të dhënave personale janë reciproke të rregulluara.

 

Qasja do të kontrollohet gjithmonë mbi bazën e nevojës për të ditur dhe do të ofrohet vetëm kur është e nevojshme për t'ju ofruar shërbimet e kërkuara ose për të na lejuar të kryejmë çdo funksion të nevojshëm ose legjitim. Aty ku lejohet, ne mund të ndajmë gjithashtu disa nga të dhënat tuaja personale, duke përfshirë të dhënat e mbledhura përmes cookies, për të përputhur dhe përditësuar informacionin që ndani me ne, për të kryer statistika bazuar në karakteristikat tuaja dhe për të personalizuar komunikimet tona me ju.

 

Ne mbështetemi te palët e treta të besuara për të kryer një sërë operacionesh biznesi në emrin tonë. Ne u ofrojmë atyre vetëm informacionin e nevojshëm për të kryer shërbimin dhe kërkojmë që ata të mos përdorin të dhënat tuaja personale për ndonjë qëllim tjetër. Ne bëjmë gjithmonë përpjekjet tona më të mira për të siguruar që të gjitha palët e treta me të cilat punojmë do t'i mbajnë të sigurta të dhënat tuaja personale.

Të dhënat personale nuk do të transferohen në vende të treta jashtë Bashkimit Evropian ose Zonës Ekonomike Evropiane.

 

Në rastet kur Fondacioni Shkencës SPIROSKI transferon të dhëna personale në vende të treta jashtë kufijve të Bashkimit Evropian ose Zonës Ekonomike Evropiane, ne marrim masat e duhura për të siguruar që gjatë transferimit të zbatohet një nivel i duhur i mbrojtjes së të dhënave personale, përmes përfundimit të marrëveshjet për përpunimin e të dhënave personale (klauzolat standarde kontraktuale të nxjerra nga Komisioni Evropian ose Agjencia për mbrojtjen e të dhënave personale, klauzola të tjera kontraktuale ose mekanizma mbrojtës).

Ne do t'i mbajmë të dhënat tuaja personale për aq kohë sa është e nevojshme për t'ju ofruar shërbimin/shërbimet e kërkuara ose për të përmbushur detyrimet tregtare dhe ligjore. Për të përcaktuar periudhën e ruajtjes së të dhënave tuaja personale, ne marrim parasysh disa kritere për t'u siguruar që të mos i mbajmë të dhënat tuaja personale më gjatë se sa është e nevojshme. Këto kritere janë si më poshtë:

 

Qëllimi për të cilin ne mbajmë të dhënat tuaja personale;

Detyrimet tona ligjore dhe rregullatore në lidhje me ato të dhëna personale, për shembull detyrimet që rrjedhin nga operacionet financiare dhe raportimi financiar;

Interesat tona legjitime të biznesit në lidhje me menaxhimin e të drejtave tona, për shembull, mbrojtjen e çdo pretendimi ligjor ose për qëllime statistikore.

Në veçanti, ne ruajmë të dhëna të caktuara personale për periudhat e mëposhtme:

 

Kur blini produkte dhe shërbime, ne i ruajmë të dhënat tuaja personale për kohëzgjatjen e marrëdhënies sonë kontraktuale;

Kur ju keni pranuar të merrni komunikime marketingu, ne i ruajmë të dhënat tuaja personale derisa ju: (i) të kërkoni që ne të fshijmë të dhënat tuaja personale ose derisa të tërhiqni pëlqimin tuaj për të marrë komunikime marketingu; ose (ii) pas një periudhe të caktuar pasiviteti (dmth. kur nuk keni komunikuar me ne për një periudhë kohe);

Kur kukit vendosen në kompjuterin tuaj, ato mbahen për aq kohë sa është e nevojshme për të arritur qëllimet e tyre (për shembull, për kohëzgjatjen e një sesioni për kukit e karrocave të blerjeve ose skedarët e identifikimit të sesionit).

Kur nuk kemi më nevojë të përdorim të dhënat tuaja personale, ato do të hiqen nga sistemi dhe të dhënat tona, ose do të anonimizohen në mënyrë që të mos mund të identifikoheni më nëpërmjet tyre.

Ju, si subjekt i të dhënave personale, keni të drejtat e mëposhtme:

 

E drejta për t'u informuar për përpunimin e të dhënave tuaja personale;

E drejta e aksesit në të dhënat personale dhe kopjen e tyre;

E drejta e korrigjimit dhe fshirjes së të dhënave personale nëse ato janë të paplota dhe të pasakta, të përpunuara në mënyrë të paligjshme dhe përmbushet qëllimi i përpunimit të tyre;

E drejta për të kufizuar përpunimin e të dhënave personale, nëse kundërshtoni saktësinë e tyre për kohën që na duhet për të kontrolluar saktësinë e tyre, përpunimi është i paligjshëm, por ju kundërshtoni fshirjen e tyre dhe kërkoni kufizimin e përdorimit të tyre, ata nuk kanë nevojë të të ruhen më nga ne pala, por janë të nevojshme për përmbushjen e kërkesave tuaja ligjore, ju kundërshtoni përpunimin e tyre bazuar në interesat tona legjitime derisa të konfirmohet se ato mbizotërojnë mbi interesat tuaja si subjekt i të dhënave personale;

E drejta për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave personale kur ato përpunohen në bazë të interesit tonë legjitim. Ju keni të drejtë të kundërshtoni në çdo kohë përpunimin për marketing të drejtpërdrejtë dhe profilizimin në lidhje me marketingun e drejtpërdrejtë;

E drejta për transportueshmëri të të dhënave, domethënë për të marrë të dhënat tuaja personale në një format të strukturuar të lexueshëm nga makina ose për t'u transferuar në një kompani tjetër, e cila ofrohet në mënyrë të automatizuar, bazuar në një kontratë ose pëlqimin tuaj.

Për informata shtesë dhe/ose ushtrimin e të drejtave tuaja për mbrojtjen e të dhënave personale, mund të kontaktoni Zyrtarin tonë për mbrojtjen e të dhënave personale, Mirko Spiroski në emailin e mëposhtëm: mspiroski@yahoo.com dhe/ose në numrin e telefonit +389 70 255155.

Të dhënat e nevojshme për realizimin e donacioneve dhe operacionet e pagesave janë të detyrueshme, në të kundërt dhurimi nuk do të mund të kryhet.

Ne mund të përdorim një proces të automatizuar vendimmarrjeje, duke përfshirë profilizimin në procesin e përpunimit të të dhënave tuaja personale bazuar në pëlqimin e dhënë më parë për aktivitetet e marketingut. Ne mund të analizojmë të dhënat tuaja personale bazuar në të dhënat demografike, të dhënat e kërkimit, historikun e blerjeve. Bazuar në këtë analizë, ne mund t'ju ofrojmë një ofertë specifike për produkte të caktuara.

 

Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me vendimmarrjen e automatizuar, jeni të lirë të na kontaktoni përmes detajeve të kontaktit të Oficerit të Mbrojtjes së të Dhënave Personale të listuara më sipër.

Ju keni të drejtë të paraqisni një kundërshtim në Agjencinë për Mbrojtjen e të Dhënave Personale (AZLP) kundër përpunimit të të dhënave tuaja personale nëse besoni se e drejta juaj për mbrojtjen e të dhënave personale është shkelur. Ju mund ta ushtroni këtë të drejtë duke paraqitur një Kërkesë në AZLP, përmes emailit të kontaktit të mëposhtëm: info@privacy.mk ose duke vizituar faqen e tyre të internetit: https://dzlp.mk/prizlnlp.

Politika e privatësisë do të ndryshohet dhe plotësohet rregullisht në përputhje me ndryshimet dhe aktivitetet tona.