DONATE MARROW - DONATE JETË
FILLON QË KËTU!

Dhuroni tani një dhuratë të vetme

E PARA

625 denarë / 10 €
 • Dhuratë e vetme
 • Edhe sasia më e vogël mund të ndikojë
 • Mund të përdoret për mbulimin e hapësirave për dhurues të mundshëm për mbledhjen e shtupës bukale.

E DYTË

3100 denarë / 50 €
 • Dhuratë e vetme
 • Ju po na ndihmoni të rekrutojmë një donator të palcës
 • Mund të përdoret për mbulimin e hapësirave për një donator të mundshëm për rekrutimin e donatorëve të palcës.

E TRETË

6200 denarë / 100 €
 • Dhuratë e vetme
 • Ju po na ndihmoni të krijojmë gjenotipin e një dhuruesi të palcës
 • Mund të përdoret për të mbuluar gjenotipizimin e HLA-ADN-së për një dhurues të mundshëm të palcës.

Dhuroni dhuratë simbolike

Telefononi celularin
Ju dhuroni 100 denarë për thirrje

Shuma mund të përdoret për mbulim të pjesshëm të telefonit falas:

TELEKOM

100 denarë / 1.62 €
 • TELON TANI

A1

100 denarë / 1.62 €
 • TELON TANI