ДАРУВАЈ СРЦЕВИНА - ДАРУВАЈ ЖИВОТ
ТОА ПОЧНУВА ОД ТУКА!

Дарувај сега единечен поклон

ПРВ

625 МКД / 10 €
 • Единечен поклон
 • Дури и најмалата сума може да направи влијание
 • Можат да покријат трошоци по потенцијален дарител за собирање брис од образ.

ВТОР

3100 МКД / 50 €
 • Единечен поклон
 • Помагате да се регрутира еден дарител за срцевина
 • Можат да покријат трошоци по потенцијален дарител за организирање дарителска акција.

ТРЕТ

6200 МКД / 100 €
 • Единечен поклон
 • Помагате да се генотипизира еден дарител за срцевина
 • Можат да покријат генотипизација на ХЛА-ДНК за еден потенцијален дарител за срцевина.

Дарувај симболичен поклон

Ѕвони на мобилен телефон
Даруваш по 100 МКД по повик

Средствата можат да се користат за делумно покривање на трошоци за бесплатен телефонски број:

TELEKOM

100 МКД / 1.62 €
 • ЈАВИ СЕ СЕГА

А1

100 МКД / 1.62 €
 • ЈАВИ СЕ СЕГА