Контактирајте не

Имате прашање? Молам обидете се на: 

ЧППа >

Имате потреба од промена на вашите детали за контакт?

Ако сте во нашата база на регистрирани дарители или сте наш поддржувач, ве молиме кажете ни за промена на вашите детали. Испратете и-мејл до: donor.support@sfsmdr.mk.

Останете во контакт

Вашите детали ли се сигурни со нас. Ние ветуваме дека ја почитуваме и ја чуваме вашата приватност. Молиме, видете во Политика на приватност за повеќе информации околу и како ги процесуираме вашите податоци. Вие можете да ги обновите вашите податоци за контакт во било кое време на donor.support@sfsmdr.mk

Нашата главна адреса на седиштето е:

Научна фондација СПИРОСКИ – Дарителски регистар за срцевина
Рајко Жинзифов бр. 48
1000 Скопје
Република Македонија

Можете да контактирате со некој од нашиот тим на +389 71212233 или +389 23152766. Можете да ја телефонирате и нашата Научна Фондација СПИРОСКИ – Регистар на донатори на срцевина на бесплатниот телефон 08000 8888.

И-мејл адреса за инфо

И-мејл адреса за дарител

И-мејл адреса за пребарување

За сите апели за пациенти или за дарителски акции, молиме ѕвонете на бесплатниот телефонскиски број 08000 8888 и вашиот повик ќе биде пренасочен кон соодветниот тим.