Правила и услови

Научна фондација СПИРОСКИ – Дарителски регистар за срцевина ја обезбедува оваа веб-локација за ваша употреба, во согласност со следните правила и услови.

Сите информации на оваа веб-локација се од општа природа и треба да се користат само како такви. Ви предлагаме да побарате конкретен професионален совет за вашите индивидуални околности.

Вашето користење претставува прифаќање на овие одредби и услови на датумот на вашата прва употреба на страницата.

Научна фондација СПИРОСКИ – Дарителски регистар за срцевина ги задржува правата да ги промени овие услови во секое време со објавување на промени на оваа веб-страница. Вашето континуирано користење на оваа страница откако ќе ги објавиме таквите промени претставува ваше прифаќање на овој изменет договор.

Вие се согласувате да ја користите оваа страница само за законски цели и на начин кој не ги нарушува правата, или ограничува или спречува користењето и уживањето на страницата од која било трета страна.

Оваа веб-локација и информациите, имињата, сликите, сликите, логоата кои се однесуваат или се однесуваат на Научна фондација СПИРОСКИ – Дарителски регистар за срцевина се обезбедени како што се гледаат без никакво претставување или одобрување и без каква било гаранција без разлика дали е експлицитна или имплицитна. Научна фондација СПИРОСКИ – Дарителски регистар за срцевина во никој случај нема да биде одговорен за каква било штета, вклучително, без ограничување, индиректни или последователни штети, или какви било штети што произлегуваат од употребата или во врска со таквата употреба или губење на користењето на страницата, без разлика дали е во договор или поради небрежност.

Научна фондација СПИРОСКИ – Дарителски регистар за срцевина не гарантира дека функциите содржани во материјалот содржан на оваа страница ќе бидат непрекинати или без грешки, дека дефектите ќе бидат поправени или дека оваа страница или серверот што го прави достапен се без вируси или грешки или ја претставуваат целосната функционалност, точност и сигурност на материјалите.

  • Логото на Научна фондација СПИРОСКИ – Дарителски регистар за срцевина е заштитна марка регистрирана во МК од Научна фондација СПИРОСКИ – Дарителски регистар за срцевина и не ви е дозволено да го користите без наше писмено одобрение.
  • Овие услови за користење се однесуваат на следните дополнителни услови, кои исто така важат за вашето користење на нашата страница.

Нашата Политика на приватност - погледнете понатаму за тоа како можеме да ги користиме вашите информации

Нашата Политика за колачиња која поставува информации за колачињата на нашата страница

Ограничувања за авторски права:

Комерцијалната употреба или објавување на сите или кои било ставки прикажани е строго забрането без претходно писмено овластување од Научна фондација СПИРОСКИ – Дарителски регистар за срцевина. Ништо содржано овде нема да се толкува како давање дозвола од страна на Научна фондација СПИРОСКИ – Дарителски регистар за срцевина за користење на која било ставка прикажана.

Документите може да се копираат за лична употреба само под услов да се копираат и авторските права и изворните назнаки, да не се прават измени и документот да биде целосно копиран. Сепак, некои документи и фотографии се објавени на оваа страница со дозвола на соодветните сопственици на авторски права (кои не се Научна фондација СПИРОСКИ – Дарителски регистар за срцевина). Сите права се задржани на овие документи и мора да се побара дозвола за нивно копирање од сопствениците на авторските права (изворите се наведени во овие документи/фотографии).

Научна фондација СПИРОСКИ – Дарителски регистар за срцевина не презема никаква одговорност за содржината на надворешните интернет страници.

Секоја комуникација или материјал што го пренесувате или објавувате на која било јавна област на страницата, вклучувајќи какви било податоци, прашања, коментари, предлози или слично, е и ќе се третира како недоверлива и несопствена информација.

Доколку постои некаков конфликт помеѓу овие услови и правила и/или специфични услови за користење што се појавуваат на оваа страница во врска со конкретни материјали, тогаш второто ќе преовладува.

Овие одредби и услови ќе се уредуваат и толкуваат во согласност со законите на Република Македонија. Сите спорови ќе бидат предмет на ексклузивна јурисдикција на судовите на Република Македонија.

Доколку не ги прифаќате овие услови во целост, ве молиме веднаш прекинете ја употребата на оваа страница.

Научна фондација СПИРОСКИ – Дарителски регистар за срцевина е регистрирана во Централен регистар на фондации со ЕМБ: 5889243 и ЕДБ: 4030004519877.
Научна фондација СПИРОСКИ – Дарителски регистар за срцевина е НФС е регистриран во ION-2285 и во WO-2117.
Регистрирана канцеларија: Рајко Жинзифов бр. 48, 1000 Скопје, Република Македонија.


Последен пат прегледано јуни 2021 г