Organizata jonë

Fondacioni i Regjistrit të Donatorëve të Maqedonisë (MKDR) është themeluar më 03.02.2002 si pjesë e projektit të ICGEB (CRP / MAC03-01) “ZGJIDHJA E PAMBIGJITISËVE TË GJENOTIPËVE HLA NË POPULLATËN MAQEDONIANE”. Regjistri maqedonas i donatorëve të palcës së eshtrave (MBMDR) është themeluar në vitin 2010 së bashku nga Instituti i Imunobiologjisë dhe Gjenetikës Njerëzore (IIBHG – themeluar nga Prof. Dr. Mirko Spiroski) dhe Fondacioni i Regjistrimit të Donatorëve të Maqedonisë (MKDR – i themeluar nga Prof. Dr. Mirko Spiroski).

Ndarja e punës ishte e tillë që gjaku merrej nga IIBHG, ADN-ja u izolua dhe u shtyp, dhe fondacioni MKDR krijoi Regjistrin e Donatorëve të Palcës, organizoi leksione, organizoi aksione dhurimi dhe vendosi komunikime ndërkombëtare. Pas daljes në pension të prof. Dr. Mirko Spiroski në shtator 2013, funksionet e kryera nga MKDR u revokuan dhe deri më sot regjistri funksionon vetëm si regjistër shtetëror i donacioneve të palcës së eshtrave të IIBHG (shih: http://www.iibhg.ukim.edu.mk/mkbmdr/), pa bashkëpunim me Fondacionin MKDR.

Më 30 korrik 2018, Fondacioni i Regjistrit të Donatorëve të Maqedonisë (MKDR) zgjeroi aktivitetet e tij dhe ndryshoi emrin në Fondacioni Shkencor SPIROSKI. Pjesa më e madhe e punës së fondacionit është botimi i revistave shkencore, më e njohura dhe më e gjera prej të cilave është revista shkencore Open Access Maqedonase Journal of Medical Sciences. Pas ndryshimit të emrit, filluan aktivitetet për krijimin e një Regjistri joqeveritar të donatorëve të palcës (përveç Regjistrit ekzistues shtetëror të donatorëve të palcës së eshtrave të IIBHG) si një potencial shtesë për trajtimin e pacientëve me kancer të gjakut me transplantim të palcës.